Beste Bezoekers /Gebruikers van SCC De Haveling.

Op 2 november tijdens de persconferentie zijn strengere regels aangekondigd

 

Het doel van deze regels is:  “de kans elkaar te besmetten te minimaliseren” en heeft dus ook gevolgen voor de activiteiten in De Haveling,

Onder betrekkelijk eenvoudige voorwaarden kunnen alle activiteiten doorgang vinden.

Maar wat betekent dit nu concreet voor ons?

 • Houd je aan de basisregels  (en blijf het “gezonde gedeelte” van je verstand gewoon gebruiken)
    • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
     Ook als u al geprikt bent.
    • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
     Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
    • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
    • Geef andere mensen geen hand.
    • Was vaak en goed uw handen.
    • Hoest en nies in uw elleboog.
    • Zorg voor frisse lucht in de binnen ruimte.

·         Toegangsbewijs vanaf 6 november verplicht voor 18 jaar+

    • Voor de groepen van 18 jaar+ moeten de bezoekers/deelnemers een geldige QR code
    • of een geldig vaccinatie boekje hebben om toegang te krijgen tot de activiteiten
    • E.e.a. onder verantwoordelijkheid van de hurende vereniging / docent

Voor onze relatief kleine groepen is dit betrekkelijk eenvoudig te organiseren, b.v.

 • maak gebruik van een ledenlijst / presentielijst op datum per keer.
 • Bij een geldige QR code per deelnemer vraag toestemming om bv met een sterretje de deelnemersnaam voor de volgende keer te markeren

Het gevolg is helaas dat er een klein percentage van de deelnemers jammer genoeg de toegang tot de activiteiten zal moeten worden ontzegd.

 

zie ook:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-2-november-2021-in-eenvoudige-taal

 zie ook de brief van Foort van Oosten:

Loading...

Wij hebben als bestuur een aanvraag ingediend bij het gebiedsfonds Geervliet- Heenvliet voor het vervangen van de nagenoeg versleten kunstleren vouwwanden (afscheiding van de Foyer naar de 80m2 zaal).

Tot ons groot genoegen is deze aanvraag voor het grootste deel gehonoreerd. 

Wij hebben afspraken gemaakt met de leverancier over type, kleur en levertijd. 

De montage zal plaats gaan vinden in de eerste week van januari 2022.

In deze laatste week van de kerstvakantie zal er minimale overlast zijn voor de gebruikers.

Voor meer informatie over

het financieel ondersteunen van leefbaarheid projecten en initiatieven in de woonkernen Geervliet en Heenvliet verwijzen wij u graag naar https://gebiedsfondsgeervliet-heenvliet.nl/

 

Na deze vakantieperiode verwelkomen we graag 3 nieuw gebruikers in SCC De Haveling:

Zumba, Aniek van Hennik

(op woensdag)

EGA gezonde voeding, afslankclub, Natasja Bentvelzen

(op donderdagmorgen)

Popkoor Sparkling

(op donderdagavond)

Met dank aan het bestuur van de SKG en alle vrijwilligers voor het organiseren van de Halloween rondgang in Geervliet:

2020 Halloween SGKa 192020 Halloween SGKa 08

 

 

 

 

 

 

Opbouwen in de regen maar om 18:40 was het droog.

2020 Halloween SGKa 18

 

 

 

 

 

 

voor een impressie:

foto's:impressie Halloween 2021